Afspraken

Afspraken Zondagjogging 2022 – 2023

 • Er wordt iedere zondag gejogd of gewandeld vanaf 13.11.2022 t.e.m. 26.02.2023
 • De edities van Kerst en Nieuwjaar worden verplaatst naar zaterdag 24.12.22 en 31.12.22
 • We lopen dus 14 zondagen en 2 zaterdagen.
 • Er wordt stipt om 9u30 gestart. Vroeger starten kan enkel voor wandelaars en dit vanaf 9u00.
 • Tijdens de eerste 6 ronden mag niemand de koplopers voorbij steken, voor de start van de 4 ronden vrije snelheid wordt een sein gegeven.
 • Men doet maximum 10 ronden van 1250 meter (2 jog/stap - 4 gezapig tempo - 4 vrije snelheid), wie er dan nog niet genoeg van heeft kan verder joggen maar er worden slechts 10 ronden genoteerd.
 • Na afloop - ten vroegste om 10u15 - geeft iedereen persoonlijk én waarheidsgetrouw zijn aantal gelopen ronden op.
 • Het klassement is iedere week zichtbaar in de kantine en op de website.
 • Eventuele fouten in het klassement dient men persoonlijk te melden binnen de week na de registratie van de betreffende ronden.
 • Het bestuur van de zondagjogging evalueert op het einde van het seizoen in welke mate er attenties kunnen uitgereikt worden naargelang de gelopen ronden.
 • De eventuele attenties worden uitgereikt na afloop van het seizoen. De modaliteiten liggen nog niet vast.
 • Er is een klassement voor dames, heren en kinderen (geboren in 2010 en later).
 • Er is een gezinsklassement (minstens 3 personen onder hetzelfde dak). Men meldt dit bij de inschrijving.
 • Bij de mannen en vrouwen is men platina laureaat (“Kampioen”) als men gedurende 15 weken telkens 10 ronden heeft gelopen of gewandeld. Je bent gouden laureaat na 15 deelnames, zilveren laureaat bij 10 deelnames en bronzen laureaat bij 6 deelnames. Bij deze laatste 3 laureaten wordt er geen rekening gehouden met het aantal gelopen of gewandelde ronden.
 • Enkel de eerste 13 zondagen en 2 zaterdagen van het seizoen tellen mee voor de deelnames.
 • Bij de kinderen hanteren we dezelfde regels, alleen is men platina laureaat wanneer men 15 weken lang 6 ronden heeft gelopen of gewandeld.
 • De voorwaarden voor het verkrijgen van een attentie kunnen door het bestuur aangepast worden, afhankelijk van de omstandigheden (bv afgelasting wegens storm, invloed pandemie, …)
 • De waarde van de attenties is afhankelijk van de inkomsten van de kantine.
 • Het klassement wordt afgesloten op de voorlaatste zondag (19.2.2023).
 • De laatste zondag (26.02.2023) worden alle laureaten gehuldigd met een passende attentie.
 • Voor het gezinsklassement zijn er 3 prijzen voorzien. Bij een ex aequo worden beide gezinnen gehuldigd. Om in aanmerking te komen voor dit klassement dient ieder gezinslid afzonderlijk minstens bronzen laureaat te zijn.
 • De attenties worden uitgedeeld de laatste zondag (26.02.2023). Wie de attentie niet kan (laten) afhalen, neemt contact op met iemand van het bestuur. Wie geen contact neemt, verliest het recht op een attentie.
 • Enkel leden met minstens 3 deelnames, kunnen deelnemen aan de wedstrijd op de voorlaatste zondag, 19.2.2023.
 • De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en het bestuur beslist over eventuele geschillen. De deelnemers worden niet verzekerd via Zondagjogging Elsegem.
 • Het vermelden van namen en het publiceren van foto’s op onze facebookpagina en website gebeurt alleen met de beste bedoelingen. De organisatie heeft in geen geval de intentie om de privacywet te overtreden. Wie op deze pagina staat (hetzij bij naam, hetzij met een foto) en zich in de context van deze wet geschonden voelt, wordt vriendelijk verzocht contact op te nemen met de webmaster.
 • Door in te schrijven, geef je toestemming voor de vermelding van je naam in de uitslagenlijst op de website. Ook kun je op foto's op de website of op Facebook verschijnen of een mailtje ontvangen m.b.t. de zondagjogging. Je gegevens worden voor geen andere doeleinden gebruikt en als je deze gegevens wil laten aanpassen of verwijderen, kun je steeds bij het bestuur terecht via zondagjoggingelsegem@gmail.com.
 • In het kader van de strijd tegen Corona, past elke deelnemer de gezonde gewoonten toe:
  • Blijf thuis als je ziek bent.
  • Was regelmatig je handen.
  • Geef geen hand of kus.
  • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een gesloten vuilnisbak.
  • Geen zakdoek? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Hou 1,5 meter afstand.
  • Indien deze afstand niet mogelijk is: draag een mondmasker (niet verplicht tijdens het lopen en wandelen).
 • Het bestuur kan de regels aanpassen t.b.v. de algemene gezondheid van de deelnemers.
 • Door zijn/haar deelname verklaart men zich akkoord met deze afsprakennota.